Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

4 oktober 2019 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Muris Beslagic, kommunstyrelsen i Degerfors och Anna Ragén, kommunfullmäktige i Karlskoga tog idag emot diplom för att kommunerna blivit utnämnda till barnrättskommuner. De flankeras av tjänstepersoner och förtroendevalda som alla varit delaktiga i pilotprojektet som lett till den fina utmärkelsen.

Först ut att bli diplomerade barnrättskommuner

I dag blev Karlskoga och Degerfors diplomerade till barnrättskommuner av Unicef Sverige. Det var Pernilla Baralt, ny generalsekreterare vid Unicef Sverige som kom för att överlämna diplom till kommunernas företrädare.

Utmärkelsen till barnrättskommun är viktig för barnen och har även visat sig vara en fråga för alla förvaltningar inom Karlskoga och Degerfors kommuner. En framgångsfaktor för det kommunövergripande arbetet med barnkonventionen är det tvärsektoriella rådets arbete med folkhälsa och barnkonvention, och det var vid dagens möte utmärkelsen skedde.

Den här utmärkelsen som spelar roll i många barns liv och det är ni i kommunerna som gör jobbet. Förhoppningen är nu att många fler kommuner följer efter och att det är självklart att arbetet ska integreras i de centrala processerna – det kan inte bara vara ett projekt, säger Pernilla Baralt innan hon delar ut diplom till kommunfullmäktiges ordförande Anna Ragen, Karlskoga och kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic, Degerfors.

Sedan januari 2018 har kommunerna Karlskoga och Degerfors deltagit i Unicefs pilotprojekt Sveriges metod barnrättskommun som bland annat inneburit att förtroendevalda och tjänstepersoner utbildats i barnkonventionen. Utbildningar vars syfte varit att säkerställa en gemensam utbildningsnivå.

Det har visats sig att kunskap är nyckeln till framgång och nu när vi fått utmärkelsen barnrättskommuner kan vi flytta fram positionerna, säger Cecilia Ljung som är folkhälsochef i de båda kommunerna och en av eldsjälarna till att genomföra pilotprojektet.

Stärker barns rättigheter i skolan

Det finns några exempel på barnrättsintegrering i kommunerna och det är Kulturskolan i Karlskoga och Åtorps skola i Degerfors. Pedagoger och barn från Åtorp skola deltog under dagen och skolan har varit med i pilotprojektet om Rättighetsbaserad skola. En Rättighetsbaserad skola är ett initiativ av Unicef Sverige där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen.

Avslutningsvis betonar Anna Ragen att barnen är viktiga idag och är även vår framtid. Allas röster är lika mycket värda, samt att Karlskoga tillsammans med Degerfors kan vara stolta över samarbetet med Unicef Sverige och att vara första diplomerade barnrättskommunerna.

Uppdaterad 2019-10-04