Till Karlskogas startsida

Karlskoga kommun klättrar i rankingen; visar på ett nöjt och starkt företagsklimat

Karlskoga kommun fortsätter ha ett nöjt och starkt företagsklimat! I Sveriges kommuner och regioners årliga undersökning får kommunen återigen mycket goda betyg från stadens företagare, ett aggregerat resultat på NKI 79. Karlskoga har klättrat till plats 49 av alla Sveriges kommuner, vilket är en förbättring från föregående års placering på plats 73.

Idag den 24 april publicerade SKR resultatet av sin årliga mätning Insikt om öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna och sitt nöjd-kund-index. I den bedömer företag som har haft ett ärende hos kommunen hur kontakten och servicen har varit. NKI mäter sex områden: tillgänglighet, information, bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Undersökningen visar på att Karlskoga kommun, med ett resultat på NKI 79, har ett mycket nöjt och starkt företagsklimat.

Jag vill rikta ett stort tack till de som svarat på enkäten och därigenom visat på ett engagemang som möjliggör för oss att vidareutveckla och ytterligare förbättra oss inom alla områden som NKI mätningen berör, säger Anna Posth, Näringslivschef Karlskoga kommun.

Som förvaltningschef och representant för Karlskoga kommun är jag oerhört stolt över vårt fina NKI-resultat. Att klättra flera steg i ranking händer inte av sig självt. Bakom ligger hårt och klokt arbete där vårt primära uppdrag hela tiden varit i fokus. Vi ser via dessa siffror att ett bra recept på framgång är samarbete; engagerade och kompetenta medarbetare, en kunnig och stabil nämnd samt en stöttande kommunledning. Resultatet visar att jag som chef verkligen kan stå för kommunens värdeord; välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga, säger Anna Amzoll, förvaltningschef tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Karlskoga kommun

God och regelbunden dialog är en av nycklarna till ett gott resultat

Välkomnade, kloka och innovativa Karlskoga är, precis som Anna beskriver, de tre ledorden i Karlskoga kommuns väg framåt och där är ett gott företagsklimat viktigt. Ett av de prioriterade områdena i kommunens näringslivsarbete är god dialog och effektiv service, att det ska upplevas som smidigt och flexibelt att ha med kommunen att göra.

För att förstå nya och etablerade företags behov krävs en god och regelbunden dialog. Karlskoga kommun har därför lagt ett stort fokus på att möta företagen i Karlskoga i flera olika sammanhang. Företagsbesök, "Mat och Prat", och Business Week är exempel på sådana tillfällen. Under 2023 har detta utökats ytterligare med bland annat områdesträffar och nyföretagarfrukostar.

Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete och kommer så fortsätta att göra. NKI ger oss ett bra underlag och förståelse för inom vilka områden vi bör fokusera extra på. Samtidigt ska vi också se detta resultat som ett kvitto på att våra verksamheter gör ett mycket bra jobb och att utvecklingen går åt helt rätt håll, säger Anna Posth.

Om undersökningen

Undersökningen görs av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Närmare 200 kommuner deltar i undersökningen, bland annat alla kommuner i Örebro län.

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.