Till Karlskogas startsida

Livsmedel

Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? Kontakta i så fall tillväxt- och tillsynsförvaltningen så snabbt du kan.

Tänk på att du kan förhindra att andra blir sjuka om du anmäler matförgiftningen snabbt. Ju snabbare som vi får anmälan desto större är sannolikheten att vi kan hitta källan till smittan och hindra att fler blir sjuka. Dessutom får livsmedelsföretagaren reda på att något gått snett i deras verksamhet och har en möjlighet att minska risken att det ska hända igen.

Anmälan kan lämnas anonymt men om du vill att vi ska kunna kontakta dig måste du fylla i namn och kontaktuppgifter i anmälan.

Kontroll av livsmedelsverksamhet

Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar regelbundet samtliga livsmedelsverksamheter i Karlskoga och Storfors kommuner. Hur ofta inspektörerna kontrollerar varje livsmedelsverksamhet beror på hur stor den är och vilka risker som finns i verksamheten.

I kontrollen ingår att:

  • Göra kontrollbesök på befintliga livsmedelsverksamheter. Besöken görs antingen som oanmälda eller förbokade kontroller.
  • Kontrollera nyregistrerade livsmedelsverksamheter.
  • Följa upp klagomål, till exempel misstänkta matförgiftningar kopplade till en livsmedelsverksamhet.
  • Göra extra kontroller på verksamheter där det finns större brister.

Vid besöken kontrollerar inspektören att livsmedelsföretagaren följer lagstiftningens krav. Det handlar till exempel om att maten förvaras på ett säkert sätt, att det är rent i lokalerna, samt att presentation av mat inte är felaktig eller vilseledande. Det är alltid verksamhetens ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs.

Läs mer om vad som gäller om ska starta en livsmedelsverksamhet.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?