Till Karlskogas startsida

Omsorg & hjälp

Orosanmälan

Gör en orosanmälan om du misstänker att ett barn, ungdom eller vuxen far illa.

Stöd vid våld i nära relation

Hos oss kan du få stöd och hjälp för att förändra din situation.

Kontaktservice

Kontaktservice bryter ensamhet och skapar engagemang och glädje för äldre.