Till Karlskogas startsida

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

När en person har avlidit är det de anhöriga som bestämmer hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning kan utformas helt efter era egna önskemål. Ni kan välja var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin.

Alla har rätt till en gravplats

Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen. De kan även ge tips på andra begravningsförrättare som kan anlitas.

Begravningsförrättare och ombud

Vill du ha hjälp av en borgerlig begravningsförrättare kan du kostnadsfritt anlita en via kommunen

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt dem som bor i Karlskoga kommun.

För de som inte tillhör Svenska kyrkan finns det i varje kommun ett begravningsombud. Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen, förordnar begravningsombudet.

Begravningsombud, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Namn: Niina Slagner

Titel: Kommunal begravningsförrättare, kan hålla begravningar på både finska och svenska.

Telefon: 072-932 63 64

Bouppteckning eller dödsboanmälan

En dödsboanmälan görs istället för en bouppteckning om den dödes tillgångar bara räcker till begravningen, eller inte ens det.

Kommunen sköter dödsboanmälningar, till skillnad från bouppteckning där man som privatperson kan genomföra den själv eller genom att ta hjälp av till exempel en bank eller en begravningsbyrå.

Ett första viktigt steg när en dödsboanmälan ska göras är att snabbt ta bort alla autogiron och att inte betala några räkningar. Dödsboets pengar ska i första hand täcka kostnader för begravningen. Det är också viktigt att begära ut dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Detta underlag kommer inte automatiskt utan måste begäras. Intyget behövs för att styrka släktskapet och för att kunna ta ut banksaldon.

Tillgångar

Tillgångar kan till exempel vara pengar, eller sådant som kan omvandlas till pengar, en bil, aktier, en bostad, en tomt, eller något annat som kan säljas.

Skulle det visa sig att pengarna inte täcker begravningskostnaderna kan man ansöka om pengar till en enklare begravning hos kommunen.

Kommer det räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar ska dödsboägaren kontakta den som skickat räkningen och meddela att det inte finns några tillgångar och att en dödsboanmälan pågår. Alla skulder (utom lån där det finns en borgesman) skrivs av om det inte finns några tillgångar.

En dödsboanmälan ska göras så snart som möjligt, helst inom två månader från att personen avlidit.

Viktigt vid dödsboanmälan

  • Begär ut dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket
  • Avsluta autogiro
  • Inga räkningar ska betalas
  • Kontakta kommunen där den döde var skriven
  • Inga pengar ska användas förrän dödsboanmälan är klar
  • Tillgångar i dödsboet ska i första hand användas till begravningen
  • Ett dödsbo kan ansöka om pengar för att täcka del av begravningskostnaden

Bouppteckning, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?