Till Karlskogas startsida

Utbildning & barnomsorg

Förskolor

I Karlskoga finns 29 förskolor, varav tre fristående.

Grundskolor

Här finns tio grundskolor varav en är fristående.

Gymnasium

Här finns Möckelngymnasiet och Karlskoga idrottsgymnasium.