Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Företagsklimat

Varje år utför flera olika organisationer och myndigheter mätningar av företagsklimatet i landets kommuner. Några av de mest väletablerade kommer från Stockholm Business Alliance (SBA) och Svenskt Näringsliv.

NKI-enkäten – din åsikt är viktig

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen. Du kommer att bli kontaktad via mejl eller telefon av vår undersökningskonsult som genomför NKI-mätningen. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställs även nationellt för att kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Utifrån GDPR* är all data som lagras i SKL:s webbverktyg Insikt anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

NKI-enkäten Länk till annan webbplats.

Svenskt näringsliv - lokalt företagsklimat

Undersökningen som Svenskt Näringsliv utför består av tre delar, SCB-statistik, enkätsvar från 200 företagare i kommunen och företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen.

Svenskt Näringslivs ranking, foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

UC och Företagarna - Årets företagarkommun

Årets företagarkommun är ett gemensamt projekt för Företagarna och UC. Grundtanken är att uppmärksamma var företagandet utvecklats bäst under året. Till skillnad från många andra rankingar ligger fokus inte på vad politiken gör för företagen utan på vad företagen gör för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?