Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Integration

I Karlskoga ska alla invånare ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att ha en god integration för de som kommer nya varför kommunens verksamheter jobbar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald i vårt samhälle.

För att skapa långsiktig tillväxt för vår kommun är integration och mångfald en väsentlig faktor. Ett av kommunstyrelsens mål är god integration. För att uppnå detta, krävs kontinuerligt utvecklingsarbete inom kommunen tillsammans med näringsliv, föreningsliv, organisationer och berörda myndigheter.

Utbildning för nyanlända

För asylsökande är det kommunens ansvar att erbjuda förskola och skola.

Varje nyanländ invandrare får möjlighet att lära sig svenska i tal och skrift samt kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Kommunens ansvar är att erbjuda förskola, skola, bostad och utbildning i svenska.

Arbete och försörjning

För att stödja nyanlända personen till arbete och egen försörjning samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända, och det är även Arbetsförmedlingen som har hand om de nyanländas försörjning.

Delta i samhället - mötesplatser

Vi har även ett nära samarbete med organisationer och ideella föreningar för att skapa träffpunkter och kontakter för att underlätta att komma med i den svenska vardagen. Detta arbetar gäller både för asylsökande som för nyanlända.

Hjälpte informationen på denna sida dig?