Till Karlskogas startsida

Korttidstillsyn enligt LSS

Elever över 12 år som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan.

Korttidstillsyn kan erbjudas den som går i skolan och är över 12 år, och som inte kan vara själv hemma före- eller efter skolan. Elever kan få korttidstillsyn före och efter skolan, under studiedagar, lovdagar och längre lov när föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. I Karlskoga har vi korttidstillsyn i lokaler på Österledskolan.

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Eleven måste ha rätt till insatser enligt LSS. Det har person med:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Eleven måste ha en fastslagen diagnos.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om det är stort och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Till exempel CP-skada.

Elev har rätt till korttidstillsyn för att vårdnadshavare ska kunna arbeta eller studera. Beslutet grundas i LSS 9§ 7p om "Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov".

Vad kostar det?

Insatsen är avgiftsfri. Resa hem från korttidstillsynen ordnar man själv.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?