Till Karlskogas startsida

Sjukvård och tandvård

Karlskoga kommun tillhör Örebro län och i de flesta fall ansvarar Region Örebro län för hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om vem du ska vända dig till.

Akuta lägen - 112

Om läget är akut och/eller livshotande: ring 112!

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, såromläggning, provtagning, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och anpassning av bostaden.

Hemsjukvård i Karlskoga kommun

Lasarett & sjukhus

Vid akut sjukdom och olycksfall ska du vända dig Karlskoga lasarett eller 112. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt nås via telefonnummer 1177. Där får du tala med en distriktssköterska som kan ge dig råd. Karlskoga lasarett hittar du i sydvästra Karlskoga utmed riksväg 206/243 på väg mot Degerfors.

Karlskoga lasarett Länk till annan webbplats.

Vårdcentraler

Är läget inte akut är det i första hand vårdcentralen du ska vända dig till för hjälp och rådgivning. Karlskoga har tre vårdcentraler. Vilken du bör besöka beror på var du bor.

Tandvård

Karlskoga kommun har en klinik för folktandvård och flera privata tandläkare. Folktandvården i Karlskoga finns på Urbrinken 4.

Folktandvården i Karlskoga Länk till annan webbplats.

Det finns också ett flertal privata tandläkare i Karlskoga.

Hjälpte informationen på denna sida dig?