Till Karlskogas startsida

Rehabilitering

Rehabilitering är till för personer som behöver stöd i sin vardag för att bevara eller förbättra sina aktivitetsförmågor. Det kan göras med med träning, anpassning av sin miljö eller hjälpmedel. Målet är alltid att öka livskvalitén så mycket som möjligt.

I Karlskoga kommun har en enhet för rehabilitering med arbetsterapeuter, terapiassistenter, tekniker, förflyttningsinstruktörer och undersköterskor. Enheten utbildar och handleder personen som har behov av rehabilitering, anhöriga och vårdpersonal.

Rehabiliteringsplan

Rehabilitering är ett samlingsnamn för det som kan behövas för att den som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av sina förmågor, både psykiskt och fysiskt.

Tillsammans med dig utformar vi en rehabiliteringsplan som beskriver det stöd och den träning som du behöver. Rehabiliteringsplanen beskriver också träningsperiodens omfattning och målen med träningen. Utvärdering sker mot slutet av rehabiliteringsperioden i samarbete med dig, arbetsterapeut, sjukgymnast, vid behov hemtjänstpersonal och anhörig.

Hemrehabilitering - stöd och träning i hemmet

I Karlskoga finns möjlighet att få stöd och träning i hemmet under en begränsad tid för att åter bli självständig och trygg i sin bostad.

Hemrehabilitering kan vara ett alternativ om du:

  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering inom slutenvård, dagrehabilitering eller kommunens korttidsvistelse.
  • Har varit långvarigt sjuk och vill komma igång igen.
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet att utföra aktiviteter.
  • Vårdas av anhörig. Du och din anhörig kan behöva råd och stöd i
    träning, arbetssätt eller andra åtgärder för att underlätta i hemmet.

Du får under maximalt tolv veckor hjälp med att träna i din hemmiljö. Målet är att med stöd av hemrehabteamet snabbare återfå förlorade färdigheter, vilket ökar både självständighet och livskvalitet.

Alla vardagsmoment du utför ses som träning. Det kan exempelvis vara på- och
avklädning, matlagning, personlig hygien, trappträning, gångträning med eller utan hjälpmedel. Det kan även innebära fysisk träning på en nivå som passar dig. Syftet med träningen är att klara de vardagsmoment som tidigare nämnts.

Hjälpte informationen på denna sida dig?