Till Karlskogas startsida

Trygghetslarm

Med larmet finns möjlighet att kalla på hjälp i akuta situationer, till exempel vid ett fall. Vid allvarliga situationer larmas alltid ambulans. Trygghetslarmet är kopplat till larmcentralen på Bergslagens räddningstjänst och ambitionen är att du får kontakt med kommunens vårdpersonal inom 20 minuter.

Ansökan om trygghetslarmet görs till kommunen och efter en utredning fattas beslut om det finns behov av trygghetslarm. Avgift för trygghetslarm tas ut efter inkomstprövning och är en abonnemangsavgift per månad.

Installation av trygghetslarmet görs av tekniker från larmcentralen. Godkänt eluttag behöver finnas där utrustningen till larmet ska monteras. Larmet kräver inte fast telefon.

Du och din bostad

Vårdlaget kommer att behöva ha hemnycklar, likaså portkod, om det finns en sådan. Nycklar och portkod förvaras på ett säkert sätt i kommunens lokaler. Om portkod eller nycklar byts ut är det viktigt att kontakta kommunen och så de har rätt nycklar och kod till bostaden.

Kom ihåg att se över om hemförsäkringen behöver kompletteras när fler personer har nyckel till bostaden.

Personalen behöver ha uppgifter om ditt hälsotillstånd så de vet vad som kan vara aktuellt när du larmar. Du har själv ansvar att anmäla om din hälsa förändras.

Ska lämnas tillbaka

Trygghetslarmet ska lämnas tillbaka till kommunen när larmet inte längre behövs. Avgiften tas ut tills trygghetslarmet är återlämnat. Nycklar återlämnas mot nyckelkvittering.

Sekretess

All vårdpersonal och personalen på Bergslagens räddningstjänst har tystnadsplikt. Uppgifter om personnummer, adress, telefonnummer, eventuella låskoder och anhöriguppgifter är sekretessbelagda.

Hjälpte informationen på denna sida dig?