Till Karlskogas startsida

Skolskjuts

Går ditt barn i kommunal förskoleklass, grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts är en resa mellan hemmet och skolan för elever som är folkbokförda i kommunen och inskrivna i kommunens grundskola, anpasssad grundskola eller anpassad gymnasieskola, och som uppfyller kraven i Skollagen samt i de riktlinjer som Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Det går att ansöka om skolskjuts hela läsåret. Skolskjutsen finansieras av kommunala skattemedel.

Skolskjuts i Karlskoga kommun utförs på tre olika sätt:

 • Särskild upphandlad skolskjuts (skolbuss)
 • Busskort på kommunens kollektivtrafiklinjer (Grundskolekort)
 • Anpassad skolskjuts (till exempel minibuss eller taxi)

Om eleven får skolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts eller anpassad skolskjuts får inte eleven något busskort eftersom det inte behövs för de formerna av skolskjuts. Endast de elever som får skolskjuts via kollektivtrafiken får ett busskort. Eleven hämtar busskortet på skolexpeditionen.

Det är bara den elev som har beslut om skolskjuts som får åka med i skolskjutsen oavsett om det är i skolbuss eller med taxibil. "Kompisåkning" är alltså inte tillåtet.

Ansökan

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Detta gäller alla former av skolskjuts (skolbuss, busskort och taxi). Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-ID via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts. Har du inte möjlighet att ansöka med Bank-ID så kontaktar du Servicecenter på 0586-610 00.

Handläggningstid

Karlskoga kommun har en handläggningstid på cirka två veckor vid ansökan om skolskjuts.

Beslutet om skolskjuts

Beslut om skolskjuts får du via e-tjänsten Vårdnadshavarportalen. Där kan du se allt som rör ditt barns skolskjuts. Du får en avisering till din e-post när beslut finns att se i e‑tjänsten. Du behöver logga in med Bank-ID i Vårdnadshavarportalen.

Via Vårdnadshavarportalen och "Meddelanden" kan du smidigt kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter eller vill göra en felanmälan gällande ditt barns skolskjuts. Du hittar länken till Vårdnadshavarportalen längst ner på sidan under "Läs mer".

Om du i ansökan väljer att få beslutet via "Brev" kommer du få beslutet via din digitala brevlåda. Om du inte har en digital brevlåda kommer beslutet skickas via post.

TIPS! Om du inte hittar ditt beslut:

 1. Kolla din skräppost.
 2. Stäng ner andra fönster och webbläsare när du går in i portalen.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja ianpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola, sker på samma sätt som för elever i grundskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.

Nya busskort

De elever som har beviljats skolskjuts med linjetrafik får nya busskort inför varje läsår. Eleven ska behålla sitt kort från förra läsåret över sommaren och reser till skolan på det första skoldagen till hösten. Busskort delas ut på skolan.

De elever som börjar i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola till hösten reser utan busskort fram tills att de fått sitt kort.

Trasigt eller borttappat busskort

Busskort som tappats bort eller slutat fungera, ersätts av kommunen med ett nytt kort mot en avgift på 100 kr vid första tillfället och 200 kr vid andra tillfället. Detta gäller per läsår och hanteras via elevens skola.

Rätt till skolskjuts

Beroende på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet kan eleven ha rätt till skolskjuts.

Se Riktlinjer skolskjuts under rubriken Läs mer längst ner på sidan för mer information.

Avstånd

Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst:

 • tre km för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
 • fyra km för elever i årskurs 4-6
 • fem km för elever i årskurs 7-9
 • sex km för elever i anpassad gymnasieskola

Om eleven har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har vårdnadshavare alltid ansvar att ta eleven till och från anvisad hållplats för skolskjuts.

Särskilda skäl

Eleven kan ha rätt till skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven har rätt till skolskjuts.

Vid ansökan utifrån särskilda skäl ska dessa anges i ansökan.

Vid funktionsnedsättning måste läkarintyg bifogas till ansökan.

Val av en annan kommunal skola

Vid val av annan kommunal skola för eleven än den kommunen skulle placera eleven i, kan eleven ha rätt till skolskjuts endast om det sker utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Friskola

Kommunen kan i vissa fall anordna skolskjuts för elever som går i fristående skolor inom kommunen. Det gäller endast om det sker utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever som går i fristående skolor utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts.

Växelvist boende

Vid växelvis boende ska eleven i princip bo lika mycket hos vardera vårdnadshavare under läsåret och eleven måste gå i den skola kommunen valt att placera eleven i.

Elever med växelvist boende beviljas inte skolskjuts till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Övriga villkor för skolskjuts måste uppfyllas.

Fritidshem

Om eleven går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar måndag till fredag) har eleven inte rätt till skolskjuts.

Om eleven går i fritidshem deltid (före eller efter skolan någon/några av dagarna måndag till fredag) har eleven bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas.

Hur planeras skolskjutsen?

Det är kommunen som planerar skolskjutsen. All information om ditt barns skolskjuts finns i Vårdnadshavarportalen. Planeringen sker utifrån vilka start- och sluttider skolorna beslutar inför läsåret. Rektor lämnar in schema för start- och sluttider per årskurs (årskursvisa schematider) och inte per enskild klass.

Enligt riktlinjerna för skolskjuts i Karlskoga kommun bör väntetiden utifrån de årsskursvisa schematiderna inte sammanlagt vara mer än en timme per skoldag för eleven. För att eleven ska hinna ta sig mellan skolskjuts och lektion beräknas 10 minuters ställtid på morgonen och 10 minuter på eftermiddagen. Denna tid räknas inte som väntetid.

För dig som ansökt och beviljats skolskjuts

Karta över skolbussarnas olika turer i Karlskoga kommun.

Klicka för större bild.

Skolbussarna kör en tur på morgonen och som mest tre turer var på eftermiddagarna. Turernas sträcka på eftermiddagarna kan variera lite utifrån vilka elever som åker hem samt vid vilken tid. Varje plats på bussen är reserverad för de elever som beviljats skolskjuts. Skolbussarnas turer och antal platser kan justeras under läsåret om det tillkommer elever.

Östra området

 • Skolbuss 1. Antal platser i bussen: 22.
 • Skolbuss 2. Antal platser i bussen: 22.
 • Skolbuss 4. Antal platser i bussen: 48.
 • Skolbuss 8. Antal platser i bussen: 22.

Västra skolområdet

 • Skolbuss 3. Antal platser i bussen: 22. Vissa turer på eftermiddagarna går även till Linnebäck.
 • Skolbuss 7. Antal platser i bussen: 22. Varje tur på eftermiddagarna åker skolbussen en längre sträcka, till Äspedalen och till Lonntorp.
 • Skolbuss 6. Antal platser i bussen: 22. Skolbussen kör endast på eftermiddagar inom västra skolområdet (stadskärnan och på landet).

Södra skolområdet

 • Skolbuss 5. Antal platser i bussen: 22.
 • Skolbuss 6. Antal platser i bussen: 22. Skolbussen kör inom södra området på morgnarna och inom västra området på eftermiddagarna. De elever som åker med skolbuss 6 till skolan och som även behöver åka skolskjuts hem på eftermiddagarna åker hem med skolbuss 5.

Alla som blivit beviljad skolskjuts får information om vilken skolbuss de ska åka samt vilka tider i Vårdnadshavarportalen.

Karta och hållplatser - pdf Pdf, 785.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolbussarna körs av Rudskoga Taxi AB.

Avboka anpassad skolskjuts för enstaka tillfällen

Om eleven åker med anpassad skolskjuts (taxi) ska vårdnadshavare själv avboka resan de tillfällen eleven inte ska åka. Avbokning görs direkt till Taxi Karlskoga-Degerfors på telefonnummer 0586-362 00. Avbokning görs för varje enskild resa som eleven inte ska åka med.

Behov av tillfällig resa på grund av olycka

Om ditt barn råkar ut för en olycka och inte själv kan ta sig till och från skolan och är i behov av taxi kan eleven få det via kommunens olycksfallsförsäkring hos Svedea. Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om skolskjutsen inte kommer

Om föraren av skolskjutsfordonet bedömer att transporten till exempel på grund av väderlek, vägens skick inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt kan skolskjutsen ställas in. Ersättningsskjuts ordnas inte i dessa fall utan då är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till/från skolan.

Entreprenören eller skolan kommer då att kontakta vårdnadshavare till de elever som drabbas.

Om skolbussen är 10 till 15 minuter försenad kommer vårdnadshavare att bli informerade via telefon, sms eller samtal.

Frågor/synpunkter/felanmälan

Generella frågor om skolskjuts

Kontakta kommunens servicecenter på 0586-610 00 eller info@karlskoga.se.

Specifika frågor om ditt barns skolskjuts

Kontakta kommunen via "Meddelanden" i Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Synpunkter om skolskjuts

Kontakta kommunen via Tyck om Karlskoga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via "Meddelanden" i Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid specifika ärenden, som exempelvis gäller ditt barn, rekomenderas Vårdnadshavarportalen utifrån GDPR.

Borttappade saker

Om du behöver få hjälp att hitta borttappade saker på skolbussen ska du kontakta Rudskoga Taxi AB 0551-603 16. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?