Till Karlskogas startsida

Tillgänglighetsredogörelse för karlskoga.se

Karlskoga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur karlskoga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från karlskoga.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta vårt servicecenter.

Servicecenters kontaktuppgifter

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan antingen skicka in ett meddelande på länken nedan eller kontakta servicecenter.

Rapportera tillgänglighetsbrister på karlskoga.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl bristande tillgänglighet, digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Karlskoga kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Avancerade dokument med kartor, som till exempel detaljplaner och översiktsplan. Vissa av dokumenten tar oerhört mycket tid att anpassa och vissa innehåller kartor som inte går att syntolka på ett rättvist sätt.
  • AI-tjänsten Affe är en ny tjänst utvecklad av Karlskoga kommun. Den är i dag inte 100 % tillgänglig men vi jobbar på att så många som möjligt ska kunna använda den.

Om du behöver hjälp med att ta del av någon information eller har några frågor kring detta, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa till och arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten på vår webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

  • Consid AB har gjort en oberoende granskning av karlskoga.se den 24 september 2023.
  • Varje vecka gör webbpubliceringsverktyget en tillgänglighetskontroll på alla sidor på karlskoga.se.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 februari 2024.

Hjälpte informationen på denna sida dig?