Till Karlskogas startsida

Kommun & politik

Om Karlskoga

En stad som har en helt perfekt storlek! Välkommen!

Lämna ett Karlskogaförslag

Kom med egna förslag eller rösta på andras.

Kommunens vision

Den välkomnande, kloka och innovativa kommunen