Till Karlskogas startsida

Kommunal författningssamling

Varje kommun har ett antal lokala föreskrifter att fatta beslut om, utöver kommunallagen. I den kommunala författnings­samlingen hittar du Karlskoga kommuns taxor, föreskrifter och reglementen.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Bolagsordningar kommunala bolag

Ingen information tillgänglig

Lokala föreskrifter

Ingen information tillgänglig

Reglementen

Ingen information tillgänglig

Taxor och avgifter

Ingen information tillgänglig

Planer, program och policy

Ingen information tillgänglig

Hjälpte informationen på denna sida dig?