Till Karlskogas startsida

Allmänna val

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som bor i valdistriktet som får rösta där.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Rösta på valdagen

På valdagen kan du rösta i din vallokal. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i. Alla vallokaler är öppna klockan 08.00 – 20.00 vid val till riksdag, region och kommun. Vid val till Europaparlamentet är vallokalerna öppna klockan 08.00 – 21.00.

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. Vid borttappat röstkort, hör av dig till valkansliet.

Om du inte kan rösta i din vallokal kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp vid röstning

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valkansliet

E-post: valnamnd@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 35

Besöksadress:
Kommunstyrelsens hus
Katrinedalsgatan 4

Fler frågor?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om valen till riksdag, kommun, region, Europaparlamentet eller Sametinget

Hjälpte informationen på denna sida dig?