Till Karlskogas startsida

Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU)

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum 2023

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 27 februari (heldag, 08.00)
 • 2 mars (halvdag, 08:30)
 • 3 mars (halvdag, 08.30)
 • 22 mars - ställs in
 • 23 mars (halvdag, 08.00)
 • 17 april
 • 27 april (heldag 08:00)
 • 3 maj
 • 15 maj
 • 25 maj (halvdag 08:30)
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 11 september
 • 25 september (heldag 08:00)
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ordinarie sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 hålls klockan 13.00 om inget annat anges.

Vid sammanträdena den 27 februari, 27 april, 25 maj och 25 september deltar presidier och förvaltningschefer för respektive nämnd. Kommunstyrelsens ledamöter får också delta.

Hjälpte informationen på denna sida dig?