Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU)

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum 2022

 • 24 januari (08:30)
 • 18 februari
 • 28 februari (heldag, 08.00)
 • 3 mars (halvdag, 08.30)
 • 21 mars
 • 25 mars (halvdag, 08.30)
 • 19 april
 • 18 maj (halvdag, 08.30)
 • 19 maj (halvdag, 08.00)
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 16 september (heldag 08:00)
 • 10 oktober
 • 2 november (halvdag 08:30)
 • 7 november
 • 5 december

Ordinarie sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 hålls klockan 13.00 om inget annat anges.

Vid sammanträdena den 28 februari, 19 maj och 16 september deltar presidier och förvaltningschefer för respektive nämnd. Kommunstyrelsens ledamöter får också delta.


Hjälpte informationen på denna sida dig?