Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Stöd vid våld i nära relation

Karlskoga kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller också dig som drabbats av våld i nära relation.

Här kan du hitta information om var du som varit utsatt för hot eller våld av en familjemedlem, eller någon annan nära, kan vända dig – eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Socialtjänsten arbetar för att erbjuda alla som utsätts för våld det hjälp och stöd de behöver. Det gäller även alla barn som sett, hört våld eller på något annat sätt upplevt våld.

Du får hjälp av oss

Socialtjänsten erbjuder stöd i form av samtal, rådgivning och praktisk hjälp i för att hjälpa dig att förändra situationen. Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning och stöd
 • Ekonomisk hjälp
 • Skyddat boende
 • Stöd till barn
 • Stöd till våldsutövare

Stöd till utsatta kvinnor

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors är en ideell förening som driver Kvinnohuset i Karlskoga och hjälper alla kvinnor som är i behov av skydd, hjälp och stöd dygnet runt. Är du en yngre tjej som behöver stöd eller råd kan du kontakta  tjejjouren Cilla.

I Karlskoga finns också Khatoon är en ideell förening som hjälper utsatta kvinnor och barn.

Du kan få hjälp av andra

Det finns flera andra aktörer som erbjuder hjälp av olika slag. Du hittar länkar till några av dessa längre ner på sidan.

 

Hur våld kan se ut

 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
 • Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.

Hjälpte informationen på denna sida dig?