Till Karlskogas startsida

Stöd vid våld i nära relation

Karlskoga kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller också dig som drabbats av våld i nära relation.

Här kan du hitta information om var du som varit utsatt för hot eller våld av en familjemedlem, eller någon annan nära, kan vända dig – eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Socialtjänsten arbetar för att erbjuda alla som utsätts för våld det hjälp och stöd de behöver. Det gäller även alla barn som sett, hört våld eller på något annat sätt upplevt våld.

Du får hjälp av oss

Socialtjänsten erbjuder stöd i form av samtal, rådgivning och praktisk hjälp i för att hjälpa dig att förändra situationen. Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning och stöd
 • Ekonomisk hjälp
 • Skyddat boende
 • Stöd till barn
 • Stöd till våldsutövare

Hur våld kan se ut

 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar som till exempel oralsex.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
 • Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.

Stöd till utsatta kvinnor

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors är en ideell förening som driver Kvinnohuset i Karlskoga och hjälper alla kvinnor som är i behov av skydd, hjälp och stöd dygnet runt. Är du en yngre tjej som behöver stöd eller råd kan du kontakta tjejjouren Cilla.

Du kan få hjälp av andra

Det finns flera andra aktörer som erbjuder hjälp av olika slag. Du hittar länkar till några av dessa längre ner på sidan.


Under vecka 47 genomförs den nationella kampanjen En vecka fri från våld där Karlskoga kommun och Degerfors kommun medverkar. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör, samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Det är nu fjärde året som nätverket mot våld i nära relation uppmärksammar En vecka fri från våld som sätter ljus på det förebyggande arbetet mot våld. Lokalt kommer det spridas affischer och information i sociala medier var våldsutsatta kan få stöd och skydd. Det finns även information till de som vill förändra ett våldsamt beteende.

Nätverket mot Våld i nära relation – förebyggande och främjande insatser, är initiativtagare och samordnare av den lokala insatsen. Nätverket består av Karlskoga och Degerfors kommuner, polisen, Kvinnohuset, Brottsofferjouren, Region Örebro län mfl. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner.

Arbetet med att förebygga och hantera denna brottsproblematik pågår ständigt i Karlskoga kommun och vi kommer under v. 47 belysa detta ämne extra. Vi ser gärna att så många som möjligt tar del av kampanjen och lyfter ämnet både på sin arbetsplats och privat.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Öppen föreläsning

Under veckan kommer det även att hållas föreläsningar inom projektet Våld är inte bara blåmärken. Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga och Degerfors håller en öppen föreläsning torsdagen den 23 november klockan 18.00 i Folkhögskolans aula. Det kommer att berättas om olika typer av våld, psykisk ohälsa och schyssta relationer bland unga.

I projektet Våld är inte bara blåmärken får alla gymnasieungdomar och snart även yngre åldrar ta del av en föreläsning som berör våld i ungas nära relationer, schyssta relationer, porr och psykisk ohälsa. Nu bjuds vuxna in att ta del av denna föreläsning för att få en inblick i vad våra ungdomar får ta del av och hur det kan se ut i ungas relationer."

När och var?

Torsdag 23 november, klockan 18.00 i Folkhögskolans aula.
Föreläsningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs.

Behöver du stöd och hjälp?

Barn och unga: 0586-610 90
Vuxna över 20 år: 0586-610 00 (Servicecenter)

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Flera språk, öppet dygnet runt

Polisen: 112 (larm), 114 14
Brottsofferjouren: 116 006
Region Örebro län: 1177

Kvinnohuset Maggan: 0586-39 500 (dygnet runt)

Vill du förändra ett beteende? Välj att sluta: 020 555 666

Hjälpte informationen på denna sida dig?