Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Resa till/från fritidshem och nattomsorg

Barn som går i fritidshem och sedan ska vidare till nattomsorg, eller som åker från nattomsorg direkt till fritidshem har rätt till resa mellan dessa. Rätten till resa gäller endast mellan kommunala verksamheter.

Resa till/från fritidshem och nattomsorg söks på särskild blankett som finns att hämta längre ned på sidan. Blanketten skickas sedan till Karlskoga kommuns servicecenter. Om behovet av denna typ av resa inte längre finns för ditt barn ska du meddela detta till Karlskoga kommuns servicecenter.

Du som vårdnadshavare behöver inte själv se till att ditt barn har bilkudde med sig. Om ditt barn behöver bilkudde i bilen vid resan kommer fritids/nattis se till att det finns med under resan.

När du fått beslut om resa ska schema skickas till: Region Örebro Län, Beställningscentralen, Resa till/från fritidshem och nattomsorg, Box 1613, 701 16 Örebro eller skicka e-post till fritidshemochnattomsorg@lanstrafiken.se

Vid frågor vänligen kontakta Servicecenter.

Kontaktuppgifter

Servicecenter
Telefon: 0586-610 00
E-post: servicecenter@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?