Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Starta fristående verksamhet

Om du har planer på att starta en fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Det gäller även för fritidshem som inte ligger i anslutning till en skola.

För att starta en friskola eller fritidshem i anslutning till en skola ansöker du hos Skolinspektionen.

I Karlskoga kommun är det skolförvaltningen som handlägger ansökan om att starta fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid handläggning av ärendet utreds huruvida ansökan uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som styrdokumenten ställer på verksamheten.

I denna process kan även inhämtning av referenser ske från exempelvis andra kommuner om den sökande bedriver eller har bedrivit liknande verksamhet i annan kommun. Om ansökan inte är fullständig och det saknas uppgifter eller bilagor som efterfrågas i ansökan finns det möjlighet att komplettera.

I prövningen ingår ett möte med den sökande i de lokaler där verksamheten är tänkt att bedrivas. Detta sker i slutet av handläggningsprocessen när ansökan bedömts motsvara de krav som ställs i styrdokumenten.

När utredningen är klar tas ärendet upp i Barn- och utbildningsnämnden för fattande av beslut om bifall eller avslag.

För dig som vill bli huvudman

För att bli huvudman krävs följande:

  • Du behöver anmäla verksamheten till kommunen
  • Du behöver ansöka om tillstånd för att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem
  • Du behöver registrera livsmedelsverksamhet

Hjälpte informationen på denna sida dig?