Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Upphandling och inköp

Vid alla inköp, utom de allra minsta, måste Karlskoga kommun göra en offentlig upphandling.

Det innebär att vi genom en databas annonserar ut en vara eller tjänst med ett förfrågningsunderlag som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas.

Praktiska tips

  • Några tips som kan vara bra att tänka på när du lämnar anbud:
  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant.
  • Kontrollera datum för deadlines och sista anbudsdagen.
  • Underlätta för upphandlaren att utvärdera ditt anbud.
  • Se till att det anges en behörig företrädare för anbudet – skriv uttryckligen att du kan de saker som efterfrågas.
  • Lämna inte tvetydiga svar.
  • Använd samma språkbruk som upphandlaren för att undvika missförstånd.

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling styrs av ett antal lagar, framförallt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Hjälpte informationen på denna sida dig?