Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Diarium och postlistor

Kommunens handlingar är allmänna såvida de inte är arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga, hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän

En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller liknande men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt bara om man har hjälp av något tekniskt hjälpmedel. Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?