Till Karlskogas startsida

Diarium och postlistor

Kommunens handlingar är allmänna såvida de inte är arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga, hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän.

En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller liknande men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt bara om man har hjälp av något tekniskt hjälpmedel. Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet som förvarar handlingen.

Hoppsan! Här saknas en länk.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa funktioner att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp att hitta information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?