Till Karlskogas startsida

Orosanmälan - vid misstanke om att någon far illa

Om du är orolig för att någon far illa eller om du vet att någon far illa är det viktigt att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Anmäler du som privatperson kan du alltid vara anonym om du vill.

Om du vet eller misstänker att ett barn eller en ungdom far illa, eller på annat sätt behöver hjälp, kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet eller den unge bor.

Alla som arbetar med barn, till exempel lärare, är enligt lag skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn behöver skydd eller far illa.

När en anmälan görs är socialtjänsten skyldiga att utreda det som kommit fram.

Sekretess

Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. För barn och unga under 18 år innebär det att ingen obehörig har rätt att ta del av det som kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som kommer fram under utredningen ställs samman i en personakt.

Kontaktuppgifter

Orosanmälan för barn

Kontaktvägar

Telefon: 0586-610 90

Fax: 0586-610 89

Orosanmälan för anmälningspliktiga - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Orosanmälan för privatpersoner - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Telefontider

Måndag - Torsdag 08.30-16.30
Fredag 08.30-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Övrig tid

Telefon: 112

Mottagningsgruppen

Karlskoga kommun
22. Socialförvaltningen
691 83 Karlskoga

Orosanmälan vuxen

Är du bekymrad över att någon vuxen i din närhet har problem med alkohol, droger eller spel? Kontakta handläggare på vuxenenheten som nås genom kommunens Servicecenter på 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?