Till Karlskogas startsida

Lantmäterimyndigheten Karlskoga kommun

Begränsningar i handläggning inom lantmäteriområdet

För närvarande har vi begränsad tillgång till lantmäterihandlingar. Det försenar handläggningen av lantmäteriförrättningar hos Karlskoga kommunala lantmäterimyndighet. Det påverkar också framtagandet av fastighetsutredningar och fastighetsförteckningar i detaljplanearbeten som utförs inom kommunen.

Läs mer om hur det påverkar dig.