Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kultur- och fritidsnämndens stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen, sedan 1998 ut stipendium inom det område som nämnden ansvarar för. Stipendiesumman är 20 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens stipendium delas årligen ut till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Stipendiet kan även tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning är att personen är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 10 000 kronor.

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari året därpå. Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.

Förslag på lämpliga stipendiater eller ansökan med motivering lämnas till kultur- och fritids­förvaltningen senast 31 oktober.

2021 års stipendiat

Kultur- och fritidsnämndens stipendium 2021 tilldelas Mattias Karlsson och Thomas "Bovall" Karlsson.

Mattias Karlsson är en ledare, tränare, mentor och ordförande i Karlskoga Handbollsklubb. Han har varit verksam i föreningen i 40 år, både som spelare och tränare.

Mattias är också mentor till några ungdomar i föreningen som tillsammans med Mattias tränar ett nyligen uppstartat tjejlag. Behövs det, hoppar han gärna in och stöttar upp lag om ordinarie tränare inte kan. Med sitt stora hjärta och ideella engagemang i klubbens aktiviteter är han en förebild som föreningsmänniska.

Thomas ”Bovall” Karlsson har under många år arbetat ideellt i KB Karlskoga FF, både som ungdomsledare och en tid som ordförande.Barn- och ungdomsfotboll är något han brinner enormt för. Han har varit och är den bärande kraften för klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

Han är en outtröttlig eldsjäl och sätter alltid barn och ungdomar i främsta rummet. Thomas är en förebild hur en ledare och tränare ska agera för att ständigt motivera, engagera och utbilda ungdomar inom fotbollen.

Tidigare stipendiaterKultur- och fritidsnämndens stipendiater genom tiderna

2021

Mattias Karlsson, Karlskoga handbollsklubb och Tomas ”Bovall” Karlsson, KB Karlskoga FF

2020

OK Djerf

2019

Kördelux, Göran Sundmar och Sture Ström

2018

Föreningen Ung Teater Karlskoga

2017

Ulrika Knape Lindberg och Mathz Lindberg

2016

Maria Barsoma, Bofors gymnastikförening och Marcus Lindqvist, tränare KIB

2015

Marie Johansson Gadde och Åsa Karlström

2014

Emil Lundkvist och Ann-Britt Nyqvist

2013

Gôrskôj

2012

Karlskoga modellflygklubb

2011

Karlskoga Skateboardförening

2010

Svarta Galten

2009

Marcus Carlsson, regissör

2008

Teater Nolby

2007

Karlskoga Baseboll Bats

2006

Karlskoga Filmstudio

2005

Ulf Engström, STF och Marcus Nowak slagverksmusiker

2004

Elisabeth Björkgren & Bengt Schön, Boda Borg och Stig Gustafson

2003

Petra Larsson, Bågskytte och Karin Öman, Hembygds-föreningen

2002

Granbergsdals byalag

2001

Mike Luff, Gelleråsens Motorstadion

2000

Teaterföreningen Lyset

1999

Berndt Jonsson och Anna Lindberg

1998

Håkan Enoch och Lars-Erik Olsson, SagBio

Ansök eller nominera till stipendium

Uppgifter om den som nominerar:
Uppgifter om den som nominerar:


Hjälpte informationen på denna sida dig?