Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kultur- och fritidsnämndens stipendium

Kultur- och fritidsnämndens stipendium delas årligen ut till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område som kultur- och fritids­nämnden ansvarar för.

Stipendiet kan tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning för att stipendiet ska kunna erhållas är att stipendiaten är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 10 000 kronor.

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari året därpå. Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.

Förslag på lämpliga stipendiater eller ansökan med motivering lämnas till kultur- och fritids­förvaltningen senast 31 oktober.

2021 års stipendiat

Kultur- och fritidsnämndens stipendium 2021 tilldelas Mattias Karlsson och Thomas "Bovall" Karlsson.

Mattias Karlsson är en ledare, tränare, mentor och ordförande i Karlskoga Handbollsklubb. Han har varit verksam i föreningen i 40 år, både som spelare och tränare.

Mattias är också mentor till några ungdomar i föreningen som tillsammans med Mattias tränar ett nyligen uppstartat tjejlag. Behövs det, hoppar han gärna in och stöttar upp lag om ordinarie tränare inte kan. Med sitt stora hjärta och ideella engagemang i klubbens aktiviteter är han en förebild som föreningsmänniska.

Thomas ”Bovall” Karlsson har under många år arbetat ideellt i KB Karlskoga FF, både som ungdomsledare och en tid som ordförande.Barn- och ungdomsfotboll är något han brinner enormt för. Han har varit och är den bärande kraften för klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

Han är en outtröttlig eldsjäl och sätter alltid barn och ungdomar i främsta rummet. Thomas är en förebild hur en ledare och tränare ska agera för att ständigt motivera, engagera och utbilda ungdomar inom fotbollen.

2020 års stipendiat

Kultur- och fritidsnämndens stipendium 2020 tilldelas OK Djerf.

OK Djerf, Karlskogas orienteringsförening, en aktiv förening som förutom vanlig orientering även stödjer mountainbike- och skidorientering. Föreningen ritar och underhåller även orienteringskartor i och runt Karlskoga samt arrangerar träningar och tävlingar.

Djerfstugan på Fuxboudden vid Våtsjön ägs av föreningen och där underhålls löpslingor, fixas skidspår och serveras våfflor. Föreningen visade också stort engagemang för bevarandet av skogen på Fuxboudden och resultatet är nu ett naturreservat.

Ytterligare ett av OK Djerfs engagemang för oss som bor i Karlskoga är projektet. Aktiva Karlskoga. Syftet är att aktivera oss att upptäcka vår egen stad och dess omgivningar. En populär aktivitet där föreningen årligen arbetar fram en karta med stadsnära orienteringskontroller som delas ut till hushållen i Karlskoga.

För idogt arbete och stort engagemang på Fuxboudden och med Aktiva Karlskoga, till gagn för oss som bor i Karlskoga, tilldelas OK Djerf kultur- och fritidsnämndens stipendium för år 2020.

Ansök eller nominera till stipendium

Uppgifter om den som nominerar:
Uppgifter om den som nominerar:


Hjälpte informationen på denna sida dig?