Till Karlskogas startsida

Kommunstyrelse

Ärenden som ska tas upp i fullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som är kommunens ledande och samordnande församling.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Bland dem finns kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M). Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande frågor som gäller ekonomi, personal, näringslivsfrågor, kommunal planering med mera.

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt ansvarar bl a för personalpolitiken.

När sammanträder kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad utom juli.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokollen går att få via kommunledningskontoret, telefon: 0586-610 00.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2023

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 21 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Samtliga kommunstyrelsens sammanträde börjar klockan 08:30.

Sammanträdesdatum 2024

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 30 april
 • 28 maj
 • 19 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Samtliga kommunstyrelsens sammanträde börjar klockan 08:30.

Hjälpte informationen på denna sida dig?