Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Politisk organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation.

Organisationsskiss över Karlskoga kommuns politiska organisation. 

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.

Politisk organisation i Karlskoga

I Karlskoga kommun har vi nio nämnder varav tre är gemensamma med andra kommuner. Vi ingår också i två andra nämnder men där andra kommuner är värdkommuner. Vi är också del av ett kommunalförbund. Kommunen har utöver det sju bolag, varav tre är helägda.

Hjälpte informationen på denna sida dig?