Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet. Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende.

År 2021 är maxtaxan 2 139 kronor per månad och person. Avgiften kan heller aldrig överstiga 393 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 373 kronor per månad om du är ensamstående och 4 540 kronor vardera för makar. Om inte så minskas hemtjänstavgiften.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan. Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Möjlighet till stöd

För den som fyllt 65 år och har låg pension finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten.

Avgifter för vård och omsorg

Typ av stöd

Kostnad

Dagverksamhet, kost

84 kronor

Dagverksamhet, fika

29 kronor

Dagverksamhet LSS, lunch

65 kronor

Kost korttids- och växelvård

134 kronor

Lunch

78 kronor styck

Vårdboende, kost

4 042 kronor per månad

Matlåda

72 kronor

Resor dagverksamhet LSS

41 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

393 kronor/timme, max 2 139 kronor i månaden

Trygghetslarm

360 kronor per månad, makar 392 kronor

Trygghetslarm, installation

360 kronor

Trygghetslarm, avregistrering

360 kronor

Resor, dagverksamhet

41 kronor enkel resa, alternativt 500 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 139  kronor i månaden

Kommunal hälso- och sjukvård

101 kronor/tillfälle, max 2 139 kronor i månaden


Hjälpte informationen på denna sida dig?