Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet. Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende.

År 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per månad och person. Avgiften kan heller aldrig överstiga 397 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 853 kronor per månad om du är ensamstående och 4 807 kronor vardera för makar. Om inte så minskas hemtjänstavgiften.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan. Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Möjlighet till stöd

För den som fyllt 65 år och har låg pension finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten.

Avgifter för vård och omsorg


Typ av stöd

Kostnad

Dagverksamhet, kost

85 kronor

Dagverksamhet, fika

29 kronor (2021 års avgift, uppdateras inom kort)

Dagverksamhet LSS, lunch

65 kronor (2021 års avgift, uppdateras inom kort)

Kost korttids- och växelvård

136 kronor

Lunch

78 kronor styck

Vårdboende, kost

4 082 kronor per månad

Matlåda

73 kronor

Resor dagverksamhet LSS

41 kronor resa, alternativt 500 kr per månad

Serviceavgift

397 kronor/timme, max 2 170 kronor i månaden

Trygghetslarm

364 kronor per månad, makar 396 kronor

Trygghetslarm, installation

364 kronor

Trygghetslarm, avregistrering

364 kronor

Resor, dagverksamhet

41 kronor enkel resa, alternativt 500 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 170  kronor i månaden

Kommunal hälso- och sjukvård

102 kronor/tillfälle, max 2 170 kronor i månaden


Hjälpte informationen på denna sida dig?