Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

KliMATlåda – ett sätt att minska serveringssvinn i kommunens restauranger

Som ett led i att minska matsvinn i skolornas restauranger har kostverksamheten i Karlskoga kommun utrett möjligheten att erbjuda försäljning av matlådor till reducerat pris. Utredningen har resulterat i ett pilotprojekt där Karlskoga och Degerfors kommuner under våren börjar sälja så kallade kliMATlådor.

I slutet av februari påbörjas försäljning av matlådorna, till att börja med vid tre av skolorna i Karlskoga och Degerfors - Möckelngymnasiet, Bregårdsskolan och Parkskolan. De som inledningsvis kommer att ha tillgång till att köpa matlådor är medarbetare som är anställda på skolorna där försäljning av matlådor erbjuds.

Att köpa en klimatlåda innebär att man får fylla en matlåda av den mat som finns kvar för dagen i skolrestaurangen, efter det att eleverna ätit. Det går alltså att köpa klimatlåda vid de tillfällen mat finns tillgänglig, av det utbud som finns kvar, till ett reducerat pris, säger Sanna Henriksson, måltidsutvecklare på Karlskoga kommun.

Försäljning av matlådor minskar matsvinn

Tanken är att den som vill handla tar med en egen matlåda att fylla, för att minska på inköp av engångsmaterial. Matlådorna kommer att kosta 32 kronor och den plockas direkt från restaurangens buffé. Om man har glömt att ta med egen matlåda, går det att köpa på plats för 10 kronor.

Under en svinnmätningsvecka i skolorna så slängs ungefär 1000 kg mat. Inom kostverksamheten strävar man hela tiden efter att hitta sätt att minska mängden mat som behöver slängas.

Det är en svårt att beräkna exakt mängd mat som ska tillagas så att alla ska kunna äta sig mätta men att vi samtidigt inte ska få för mycket mat över. Genom att sälja matlådor av den mat som blir över så kan vi på ett bra sätt använda överproduktionen och inte behöva slänga mat i onödan, säger Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost på Karlskoga kommun.

En utvärdering kommer att ske under våren inom kostverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner för att se hur det fungerat. Därefter kommer ett beslut tas om konceptet ska utökas och därmed startas upp på fler skolor.