Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Testar nytt sätt att skapa scheman för att minska delade turer inom vården

Terése Olsson och Amanda Holmberg i undersköterskekläder

Terése Olsson och Amanda Holmberg, undersköterskor på hemtjänstgrupperna Rävåsen och Elefanten.

Delaktighet och medbestämmande i skapandet av scheman ska få vårdpersonalen i Karlskoga kommun att trivas bättre. Just nu pågår ett pilotprojekt där två hemtjänstgrupper och ett vårdboende får vara med och skapa attraktiva scheman utifrån sina egna önskemål och livssituationer. Terése och Ata har valt att jobba ständig helg med förkortad veckoarbetstid, vilket skapar färre delade turer för andra medarbetare så som Karin och Amanda som gjort andra val kring hur de vill jobba sina helger.

”Socialförvaltningen i Karlskoga kommun har de senaste åren fått kritik när det gäller arbetsmiljön inom vård och omsorg. Sjukskrivningstalen har varit ett tydligt tecken på att arbetsmiljön behöver förbättras. Vi har också sett att det är en för stor andel delade turer inom vård och omsorg, speciellt för undersköterskor och vårdbiträden”, berättar Sonja Eriksson, projektledare.

Under 2022 påbörjade Karlskoga kommun ett projekt för att minska eller ta bort ofrivilligt delade turer. Syftet med projektet var för att skapa en hälsosam arbetsmiljö samt för att främja ett hållbart arbetsliv och skapa attraktiva arbetsplatser för medarbetarna inom vårdboenden och hemvården. En förstudie genomfördes samt en genomlysning av befintliga scheman som ledde fram till en slutrapport. Med detta som underlag genomförs nu ett pilotprojekt med målet att minska ofrivilligt delade turer hos medarbetarna samt öka nöjdheten med schemat och schemaläggningsprocessen.

”För att kunna minska ofrivilligt delade turer har man bland annat gett personalen möjlighet att jobba ständig helg”, berättar Sonja.

Hemtjänsten

På hemtjänstgrupperna Rävåsen och Elefanten arbetar Amanda Holmberg och Terése Olsson, som båda är väldigt glada över att få vara en del av denna pilot. Amanda har valt att testa att jobba två av fem helger under en 10 veckorsperiod medan Terése jobbar ständig helg. Tidigare hade alla samma upplägg på sina scheman, varannan helg, men i och med piloten har samtlig personal fått lämna in önskemål om hur de vill jobba sina helger och utifrån det har schemat pusslats ihop.

”Jag märker att gruppen nu har en mer positiv inställning till schema. Det blir en bättre känsla i gruppen när man känner att ens önskemål har gått tillmötes", berättar Amanda.

Piloten har bara pågått ett par veckor och ska fortsätta fram till början av 2024, men redan nu kan man se att förändringen skapat positiva effekter i arbetsgrupperna.

”Delaktigheten skapar en bättre arbetsmiljö och möjligheten att lägga upp sitt schema efter sin livssituation är väldigt bra! Jobbet är nu mer en del av livet och påverkar inte fritiden på samma sätt. Båda sakerna får plats! Jag får mer återhämtning och är inte lika trött. Jag är jättenöjd”, säger Terése.

 

Karin Johansson och Ata Safar i undersköterskekläder

Karin Johansson och Ata Safer, undersköterskor på vårdboendet Viljabo

Vårdboende

På vårdboendet Viljabo möter vi undersköterskorna Ata Safar och Karin Johansson, som är två av ca 60 vårdpersonal som är del i piloten. Här har schemaläggningen varit mer utmanande när det handlar om 60 personal som alla ska få sina önskemål tillgodosedda. Nyckeln till att få det att fungerar har bland annat varit att skapa större arbetslag.

”Vi har gått över till våningsplansarbete på Viljabo där vi arbetar två avdelningar tillsammans för att så många som möjligt ska få sitt schema som man önskar. Vi har även i viss mån fått flytta runt personal", berättar Karin.

Precis som på Elefanten och Rävåsen är man positivt inställda till det nya upplägget.

”Det är en stor skillnad att själva få möjlighet att välja. Det har gett oss mer luft under vingarna och skapat en positiv känsla. Jag jobbar och är jättenöjd! Jag kommer hem och är jättenöjd och har dessutom mycket tid att leka med min dotter", ler Ata.