Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt tak och solceller på busstationen

Under hösten ska Karlskoga busstation få nytt tak och i samband med det installeras också solceller på fastigheten.

Under vintern 22/23 färdigställdes arbetet med att fräscha upp Karlskoga busstation både utvändigt och invändigt för att göra det till en trygg och välkomnande plats att vara på. Fasaden byttes ut och lokalerna renoverades. Under hösten ska ytterligare några förbättringar göras på busstationen, bland annat genom att lägga nytt tak och samtidigt installera solceller. Den el som produceras från solcellerna kan sedan användas för att driva exempelvis belysning och ventilation i fastigheten. Den intilliggande taxibyggnaden ska också renoveras utvändigt för att gå i linje med busstationens utseende.

Takbytet är först ut och påbörjas i mitten av september. Allt arbetet runt busstationen beräknas vara klart under vintern 2023/2024.