Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga nominerad som Sveriges Kvalitetskommun

Tre vuxna personer går ner för en stentrappa utomhus och är glada

Under vecka 47 genomförs Kvalitetsmässan där utmärkelsen "Sveriges Kvalitetskommun 2023" ska utses. Utmärkelsen delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan, som är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. I våras stod det klart att Karlskoga är en av fyra kommuner som nominerats.

En viktig del i urvalet baseras på resultatet i Kommunkompassen, som utvärderar kommunens förmåga att skapa förutsättningar för att styra och leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv, för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Karlskoga blir uppmärksammade för att vara särskilt starka inom dessa områden:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Styrning och kontroll
  • Kvalitetsutveckling

Carina Carlsson är Karlskoga kommuns kvalitetschef, och kommenterar nomineringen så här:

"Vi har en tydlig målbild, vi vet vart vi ska och vad vi vill. Vi jobbar hela tiden för att bli ännu bättre och att dessutom göra det tillsammans, det är vår styrka och framgångsfaktor", säger Carina.

Karlskoga kommuns kommundirektör Susanne Afzelius är även hon väldigt glad över att vara nominerad.

"Det känns fantastiskt roligt att vi har blivit uppmärksammade för det arbetet vi har gjort. Att bli nominerad till Sveriges kvalitetskommun är stort och vi är väldigt stolta och glada över det", säger Susanne.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring ser det här som ett bevis på att Karlskoga kommun har hittat en bra väg framåt i utvecklingen.

”Att Karlskoga nominerats till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun är ytterligare ett bevis på att tydlig styrning och målmedvetet arbete ger resultat. Vår kommun är bra men kan bli ännu bättre och nomineringen motiverar oss ytterligare att jobba vidare med våra förbättringsområden", säger Tony.

Då presenteras vinnaren

Vinnaren av årets kvalitetskommun utses på Kvalitetsmässan i Göteborg den 21 november 2023.

Vilken kommun som slutligen står som vinnare bestäms av en jury. Till grund för juryns beslut ligger alla delar i utvärderingen: Kommunkompassen, Resultatanalysen, den finansiella analysen, HME-undersökningen och kommunens beskrivning av utvecklingsarbetet. Ett bra utfall på Resultatanalysen är viktigt, men inte ensamt avgörande.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats:

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun, skr.se Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Namn: Carina Carlsson

Titel: Kvalitetschef

E-post: carina.carlsson@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 00

Namn: Susanne Afzelius

Titel: Kommundirektör

E-post: susanne.afzelius@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 00