Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Grafisk profil

Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt varumärke.

I det dagliga arbetet vid kontakter med medborgarna i Karlskoga använder vi alltid Karlskoga kommuns grafiska profil, samma sak gäller vid intern kommunikation.

Den grafiska profilen för Karlskoga kommun används för att det inte ska råda någon tvekan om att det är organisationen Karlskoga kommun som står bakom informationen.

Den grafiska profilen används för att kommunicera på ett enhetligt, tydligt och seriöst sätt med omgivningen. Att använda en enhetlig grafisk profil ökar alltså kommunens trovärdighet.

Logotypen är grunden för Karlskoga kommuns grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. I vapnet hittar man två kanoner som är en typisk produkt inom järnbruksindustrin vilket är grunden till Karlskoga som stad.

Vid samarbetsprojekt där Karlskoga deltar som en aktiv part ska Karlskoga kommuns logotyp finnas med vid informationsspridning och marknadsföring.

Hjälpte informationen på denna sida dig?