Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Grafisk profil

Karlskoga kommun har två varumärken med olika grafiska profiler. Karlskoga som geografiskt område Alfred Nobels Karlskoga och Karlskoga kommun som organisation.

I det dagliga arbetet vid kontakter med medborgarna i Karlskoga använder vi alltid Karlskoga kommuns grafiska profil. Samma sak gäller vid intern kommunikation, då används alltid kommunens grafiska profil.

Grafisk profil för Karlskoga kommun

Den grafiska profilen för Karlskoga kommun används för att det inte ska råda någon tvekan om att det är organisationen Karlskoga kommun som står bakom informationen.

Den grafiska profilen används för att kommunicera på ett enhetligt, tydligt och seriöst sätt med omgivningen. Att använda en enhetlig grafisk profil ökar alltså kommunens trovärdighet.

Logotypen är grunden för Karlskoga kommuns grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. I vapnet hittar man två kanoner som är en typisk produkt inom järnbruksindustrin vilket är grunden till Karlskoga som stad.

Vid samarbetsprojekt där Karlskoga deltar som en aktiv part ska Karlskoga kommuns logotyp finnas med vid informationsspridning och marknadsföring.

Grafisk manual Karlskoga kommunPDF

Ladda ner logotyper för tryckZIP

Platsvarumärket Alfred Nobels Karlskoga

Platsvarumärket signalerar platsen Karlskoga och står för att platsen har en framskjutande placering inom teknik, kultur och innovation. Bubblorna visar hur det sjuder av aktivitet i Karlskoga, kultur, idrott, föreningar och evenemang.

Platsvarumärket används främst av kommunen i olika sammanhang, men andra aktörer är välkomna att använda sig utav det också.

Platsvarumärket kan användas vid samarrangemang som en samlande rubrik för ett antal företag, organisationer, myndigheter i Karlskoga. Exempel; rekryteringsmässor.

Karlskoga kommun använder bubblorna och Alfred Nobels Karlskoga i marknadsföring av platsen Karlskoga. När vi vill berätta om orten som exempelvis, ”Möjligheternas stad”, ”Attraktiva Karlskoga”, ”Trygg stad” och så vidare.

Platsvarumärket används också när Karlskoga kommun ger marknadsföringsstöd till idrottare/idrottsföreningar. Logotypen trycks på matchdräkter/tävlingsdräkter eller används på skyltmaterial med mera.

Grafisk manual för Alfred Nobels KarlskogaPDF

Ladda ner logotyp och bubblor för tryckZIP

Hjälpte informationen på denna sida dig?