Till Karlskogas startsida

Grafisk profil

Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt varumärke. I det dagliga arbetet vid kontakter med medborgarna i Karlskoga använder vi alltid Karlskoga kommuns grafiska profil, samma sak gäller vid intern kommunikation.

Den grafiska profilen för Karlskoga kommun används för att det inte ska råda någon tvekan om att det är organisationen Karlskoga kommun som står bakom informationen.

Den grafiska profilen används för att kommunicera på ett enhetligt, tydligt och seriöst sätt med omgivningen. Att använda en enhetlig grafisk profil ökar alltså kommunens trovärdighet.

Logotypen är grunden för Karlskoga kommuns grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. I vapnet hittar man två kanoner som är en typisk produkt inom järnbruksindustrin vilket är grunden till Karlskoga som stad.

Vid samarbetsprojekt där Karlskoga deltar som en aktiv part ska Karlskoga kommuns logotyp finnas med vid informationsspridning och marknadsföring.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?