Till Karlskogas startsida

Dags att ansöka om skolskjuts

Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår 2024/2025, med start augusti 2024, behöver du ansöka om det senast 31 mars 2024. Detta för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstarten.

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst som du hittar på Karlskoga.se/skolskjuts.

OBS! Bläddra i rullisten för att välja läsår.

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår oavsett om ditt barn har haft skolskjuts året innan. Detta gäller alla former av skolskjuts (busskort, skolbuss och taxi). Vid växelvist boende skickas en gemensam ansökan.

Om barnet får ändrade omständigheter ska en ny ansökan skickas in.

Mer information och ansökan

Ansökan Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med ansökan?
Kontakta kommunens servicecenter

E-post: kommun@karlskoga.se
Telefon: 0586-610 00
Besöksadress: Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus