Till Karlskogas startsida

Snöröjning vid din fastighet

Karlskoga har fått en fin och vit december hittills och eftersom det har snöat så är det viktigt att vi hjälps åt med framkomligheten runt våra fastigheter. Här kommer lite information till dig som fastighetsägare.

Fastighetsägarens ansvar

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gångbanor, trottoarer och trappor utanför den egna fastigheten. Det gäller både vid snö och halka upp till 3 meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för att ytan utanför tomtgränsen är tillräcklig för att gående ska kunna ta sig fram, vilket innebär en yta på minst 0,75 meter. I de fall kommunen har använt trottoar eller gångbanasom snöupplag behöver du inte skotta rent den ytan. Istället ansvarar du för sanda ytan utanför så att gående kan ta sig förbi säkert.

Tänk på att skotta bort snö vid din brevlåda och soptunna så att du kan få din post och att dina sopor kan hämtas. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan, utan lägg istället snön på lämplig plats där den inte hindrar framkomligheten. Det är också fastighetsägarens ansvar att skotta bort den eventuella sträng med snö som blir efter plogbilen.

Hämta sand gratis

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan då komma och hämta sand för privat bruk på Svetsarevägen i Karlskoga. Skyltning på plats visar var sandhögen finns. Kom ihåg att ta med egen spade och hink eller något annat att ta med sanden i.

Du är alltid välkommen att kontakta kommunens Servicecenter på 0586-610 00 om du har frågor.