Till Karlskogas startsida

Sandupptagning 2024

VI är i full gång med att sopa upp sand från gator och vägar i Karlskoga. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och när ditt område kommer att sopas.

Sopningen görs i två etapper.

  1. Grovsopning utförs på alla större gator.
  2. Finsopning görs på alla kommunens hårdgjorda gator, gång och cykelvägar, torgytor och på kommunens fastigheter.

Arbetet börjar med grovsopning för att samla upp de stora grus- och sandmängderna runt om i Karlskoga. Sopningen av respektive område beräknas ta ungefär två veckor, men det kan både gå snabbare och ta längre tid, beroende på bland annat väderförhållanden.

Gatorna sopas i följande ordning

  1. Ekeby, Karlberg, Löten
  2. Rävåsen, Centrum, Karls-Åby, Bohult
  3. Storängen, Nedre Aggerud, Bredgården
  4. Häsängen, Fiskjön, Stråningstorp, Skranta, Övre Aggerud
  5. Backa, Sandviken, Stackfallet, Stolpetorp, Bråten, Immetorp, Bofors, Valåsen

I Karlskoga kommuns vägblogg kan du ta del av aktuell information om i vilket område vi sopar just nu och hur prognosen ser ut för den närmsta tiden. Länken till vägbloggen hittar du längst ner på denna sida.

Underlätta för sandsopningen

För att sandsopningen ska flyta på så smidigt som möjligt kan du som boende underlätta vårt arbete. Det kan du göra bland annat genom att, i den mån det är möjligt, undvika att parkera bilen på gatan under perioden vi sopar i ditt område. Det underlättar också om du som fastighetsägare klipper ner växtlighet som hänger ut över gatan så att vi kommer åt och kan sopa ordentligt. Tänk också på att det inte är tillåtet att sopa ut sand, grenar och löv från din tomt på gatan.

Läs mer om vad du ska tänka på när du klipper din häckar och buskage.

Rättvis service

För att ge en så rättvis och likvärdig service som möjligt till våra invånare växlar schemat ordning med ett femårsintervall. Därmed blir inget område vare sig favoriserat eller eftersatt.