Till Karlskogas startsida

Dags att söka bidrag från stiftelser

Nu är det hög tid att söka bidrag från Stiftelsen Karlskoga Barnfond och Stiftelsen Bofors ungdomsgård.

Stiftelsen Karlskoga Barnfond

Stiftelsen är inriktad för att "bekosta lantvistelse för tuberkuloshotade, sjuka eller klena barn eller av annan sjukdom hotade, sjuka eller klena barn".

För att söka bidrag behöver en blankett hämtas hos servicecenter. Det går också bra att mejla servicecenter på info@karlskoga.se för att få hjälp med blanketten.

Ansökan skickas sedan till:

Stiftelsen Karlskoga Barnfond
Karlskoga kommun
3. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Sista ansökningsdatum: 20 maj

Stiftelsen Bofors ungdomsgård

Stiftelsen Bofors ungdomsgård ska inom kommunen verka för att främja verksamhet bland ungdom. Bidrag ur Stiftelsens Bofors ungdomsgård kan sökas för att främja ungdomens intresse för exempelvis snickeri, vävning, sömnad, matlagning med flera ämnesområden. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att arbetslös ungdom kan få en meningsfull sysselsättning som motvikt mot deprimerande och demoraliserande sysslolöshet.

Stiftelsens avkastning får även användas för att anordna samkväm, underhållning och förströelse för ungdomar i syfte att bereda en meningsfull fritid.

Ansök via vår e-tjänst:

Ansökan om bidrag från Bofors ungdomsgård - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdatum: 26 april