Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Stiftelser

Karlskoga kommun förvaltar flera stiftelser med olika inriktningar och ändamål.

Samfond 1

Bidrag ur Stiftelsen Samfond 1 kan sökas för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra inom Karlskoga kommun som är i behov av omsorg.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast 15 november på en speciell ansökningsblankett.

Blanketten kan även hämtas på Servicecenter, Kommunledningskontoret, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga. För att ansökan ska kunna behandlas krävs det att den är komplett ifylld och att efterfrågade bilagor bifogas. Ofullständiga ansökningar avslås.

Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt och skriftligt besked lämnas till dig som har ansökt om bidrag ur Stiftelsen Samfond 1.

Om bidrag beviljas sker utbetalning i mitten av december.

OBS! På grund av avsaknanden av medel går det just nu inte att söka bidrag ur Samfond 1.

Karlskoga Barnfond

Stiftelsen Karlskoga Barnfond är inriktad för att bekosta lantvistelse för tuberkuloshotade, sjuka eller klena barn eller av annan sjukdom hotade, sjuka eller klena barn.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 20 maj årligen på en speciell ansökningsblankett.

Blanketten kan även hämtas hos Servicecenter, Kommunledningskontoret, Katrinedalsgatan 4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld och att begärda bilagor bifogas ansökan. Ansökningar som inte är kompletta kommer att avslås.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Karlskoga Barnfond
Karlskoga kommun
3. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Beslut om utdelning tas av Donationsstyrelsen och besked lämnas, endast skriftligt, under juni månad.

Ansökan om bidrag – Stiftelsen Karlskoga Barnfond - blankett Pdf, 86.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Bofors ungdomsgård

Stiftelsen Bofors ungdomsgård ska inom kommunen verka för att främja verksamhet bland ungdom. Bidrag ur Stiftelsens Bofors ungdomsgård kan sökas för att främja ungdomens intresse för exempelvis snickeri, vävning, sömnad, matlagning med flera ämnesområden. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att arbetslös ungdom kan få en meningsfull sysselsättning som motvikt mot deprimerande och demoraliserande sysslolöshet.

Stiftelsens avkastning får även användas för att anordna samkväm, underhållning och förströelse för ungdomar i syfte att bereda en meningsfull fritid.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 26 april.

Blanketten kan även hämtas på Servicecenter, Kommunledningskontoret, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Bofors ungdomsgård
Karlskoga kommun
3. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Utdelning beslutas av kommunstyrelsen i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen.

Utbetalning sker i juni.

Ansökan om bidrag – Stiftelsen Bofors ungdomsgård - blankett Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?