Till Karlskogas startsida

Karlskoga kommun tecknar vänortsavtal med ukrainska Shepetivka

Två personer sitter vid ett bord och två personer är med på videosamtal

Under tisdagens kommunfullmäktige den 27 februari, tecknades ett nytt vänortsavtal med den ukrainska staden Shepetivka. Avtalet tecknades via videosamtal med representanter från de båda städerna.

Karlskoga kommun och Shepetivka liknar varandra på flera olika sätt, bland annat med befolkningsantalet, försvarsindustri och en gemensam ambition att utveckla hållbara samhällen.

De båda städerna ligger geografiskt sett långt ifrån varandra, men står förenade i sitt fördömande av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har orsakat stor lidande och förstörelse. Parterna står enade och i solidaritet med det ukrainska folket.

Det här är Karlskogas vänorter

  • Aalborg i Danmark
  • Fredrikstad i Norge
  • Husavik på Island
  • Narva i Estland
  • Olaine i Lettland
  • Riihimäki i Finland
  • Sanremo i Italien
  • Shepetivka i Ukraina
  • Wheaton i USA