Till Karlskogas startsida

Fotbollsprofil på Österledsskolan - en möjlighet för elever att kombinera skola med fotboll

En kvinna och två män kollar in i kameran med en Degerfors IF halsduk i händerna.

Karlskoga kommun startar fotbollsprofil på Österledsskolan tillsammans med Degerfors IF. Fotbollsprofilen gör det möjligt för elever som vill satsa på fotbollen, att kombinera skolan med sin favoritidrott.

Läsåret 2024/25 kommer elever som börjar i årskurs 7 på Österledsskolan att kunna önska fotbollsprofil i kombination med sina studier. Utöver skolans vanliga lektioner har eleverna som läser fotbollsprofil två fotbollspass i veckan. Degerfors IF:s instruktörer ansvarar planering och genomförande av passen.

Att spela fotboll i skolan kan ha flera positiva effekter på både fysisk och mental hälsa. Regelbunden motion minskar stress, ångest och depression, samt förbättrar koncentration och sömnkvalitet. Fotboll är en sport som innebär mycket fysisk aktivitet, vilket kan bidra till att förbättra kondition, styrka och koordination. Idrotten främjar också en aktiv livsstil och kan hjälpa till att förebygga olika hälsoproblem som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Genom det här samarbetet med Karlskoga kommun och Österledsskolan ser vi stora möjligheter att kunna bidra till bättre folkhälsa, såväl fysiskt som psykiskt, men också förbättrade skolresultat genom att eleverna får möjlighet att göra något de brinner för, på skoltid. Detta är något som är motiverande för eleverna och ökar inlärningsförmågan, säger Anneli Bergdahl, evenemangs- och hållbarhetsansvarig i Degerfors IF. Degerfors IF har ett starkt varumärke och de förebilder som finns i föreningen, i form av spelare och ledare, kan ha en stor påverkan på ungdomar och deras liv. Om vi som fotbollsförening kan vara med och påverka ungdomar i rätt riktning i livet, så är det vår skyldighet att bidra.

Fotbollen är ett utmärkt verktyg i arbetet med rörelseglädje och fysisk aktivitet i skolan, fortsätter Johan Ringaby, verksamhetschef för grundskolan i Karlskoga kommun. Vi ser även synergieffekter i vårt värdegrundsarbete där vi krokar arm med Degerfors IF. Karlskoga kommun är positiva till föreningssamverkan och vi är glada att inleda samarbetet med Degerfors IF.

Det ligger även i linje med föreningens övergripande strategi att arbeta med närområdet. Vår scouting kommer alltid att ha som mål att hitta de största talangerna, men genom att erbjuda fler pass i tidig ålder på fotbollsprofiler så ökar vi chanserna för lokala förmågor att lyckas, säger Degerfors IF:s klubbchef Lars Weman.

Degerfors IF kommer under våren att finnas på plats vid informationsträffar och föräldramöten för att berätta om satsningen på fotbollsprofil på Österledsskolan.