Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny lärarutbildning på Karlstads universitet förlagd till Karlskoga Lärcentrum

Karlskoga kommun välkomnar med glädje nyheten om att Förskollärarutbildningen med start vårterminen 2025 kommer att genomföras på Karlskoga Lärcentrum.

Beslutet innebär att distansstudenter på programmet kan samlas på Karlskoga Lärcentrum för att följa seminarier, sändningar, skriva tentamen och arbeta i sina studiegrupper. Ansökan till utbildningen sker via antagning.se.

Beslutet baseras på en noggrann utvärdering med kriterier kring regionens prioriteringar, geografisk fördelning, tidigare genomförande, förstahandssökande, befolkningsunderlag och teknisk kompetens.

Ett mycket glädjande besked som gynnar både förskolan i Karlskoga och den enskilda studenten. Det positiva för förskolan är bland annat att vi lär känna de blivande förskollärarna redan under studietiden och att förskolan får ta del av aktuell forskning på ett meningsfullt sätt. – Maria Lilja, verksamhetschef förskola