Till Karlskogas startsida

Karlskoga kommun på plats i Luleå för att ta emot pris

Fyra personer från Karlskoga kommun visar upp pris

Delegationen bestående av Anette Jonson (kanslichef), Ann-Catrin Örtquist (kommunalråd), Niina Slagner (1:a vice ordförande i Sverigefinska rådet) samt Anne Ågren (minoritetsstrateg).

Tidigare under våren blev det klart att Karlskoga är årets sverigefinska kommun. Med anledning av det åkte en delegation upp den 16:e april till Luleå, förra årets vinnare, för att ta emot priset.

Karlskoga kommun fick ta emot utmärkelsen i Luleå som var 2022-års sverigefinska kommun på grund av sitt arbete med barn och unga.

Under dagen besöktes Charlottendals förskola som är en tvåspråkig förskola med avdelningar för finsktalande, meänkielitalande och nordsamisktalande. Information om sanningskommission för tornedalingar samt industrins gröna omställning i Luleå presenterades också.

Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå och strategen Anne-Mari Angeria hälsade välkomna och berättade om Luleå kommun och deras arbete med nationella minoriteter.

Dagen avslutades med att Sverigefinländarnas delegation delade ut utmärkelsen samt musikuppträdande av Anna Palmblom.