Till Karlskogas startsida

Informationsplatser i Karlskoga

Idag är vi vana vid att kommunikation som till exempel webb och telefoni alltid fungerar. När el och internet slås ut och de digitala kanalerna inte längre fungerar, ska du veta vart du kan vända dig för att få korrekt information.

I Karlskoga kommun har vi därför tagit fram nio informationsplatser som kan aktiveras vid behov när de ordinarie kommunikationskanalerna inte fungerar.

En informationsplats är en fysisk plats som kommunen kan aktivera och där information kan sättas upp utomhus eller i ett fönster i lokalen där den går att läsa utifrån. Vid informationsplatsen kan du få bekräftad och uppdaterad information om aktuell händelse.

Att få rätt information vid en samhällsstörning när de ordinarie kommunikationskanalerna inte fungerar är jätteviktigt. Informationsplatserna är ett bra sätt att se till att så många som möjligt får aktuell information, säger Inger Multanen säkerhetschef i Karlskoga kommun.

I Karlskoga kommun finns det nio utpekade informationsplatser

  • Servicecenter, Katrinedalsgatan 4
  • Karlskoga bibliotek, Kyrkbacken 9
  • Brandstationen, Mykrisvägen 7
  • Nya Folkets hus, Centralplan 7
  • Nobelhallen, Norrleden 2
  • Möckelngymnasiet, Mårbackavägen 7
  • Aggerudsskolan, Blockstensvägen 25A
  • Bråtenskolan, Stolpetorpsvägen 78
  • Sandviksskolan, Stackfallsvägen 30