Till Karlskogas startsida

Informationsplatser

Idag är vi vana vid att kommunikation som till exempel webb och telefoni alltid fungerar. När el och internet slås ut och de digitala kanalerna inte längre fungerar, ska du veta vart du kan vända dig för att få korrekt information.

När ordinarie kommunikationskanaler inte fungerar

Kommunikationskanaler som webbplatsen karlskoga.se, facebook och vid allvarligare händelser, Sveriges Radio P4, är beroende av att det finns el, uppkoppling eller en batteridriven radio. Vid en kris eller en samhällsstörning finns det risk för att internet och mobiltelefoner slutar att fungerar och då måste vi ha andra kanaler för att kunna kommunicera.

Vi behöver därför ha alternativ till våra elberoende och digitala kanaler för att kunna ge er Karlskogabor information vid en kris eller samhällsstörning.

En informationsplats är en fysisk plats som kommunen kan aktivera och där information kan sättas upp utomhus eller i ett fönster i lokalen där den går att läsa utifrån. Vid informationsplatsen kan du få bekräftad och uppdaterad information om händelsen.

I Karlskoga kommun finns det nio utpekade informationsplatser

 • Servicecenter, Katrinedalsgatan 4
 • Karlskoga bibliotek, Kyrkbacken 9
 • Brandstationen, Mykrisvägen 7
 • Nya Folkets hus, Centralplan 7
 • Nobelhallen, Norrleden 2
 • Möckelngymnasiet, Mårbackavägen 7
 • Aggerudsskolan, Blockstensvägen 25A
 • Bråtenskolan, Stolpetorpsvägen 78
 • Sandviksskolan, Stackfallsvägen 30

Kompletterande informationsvägar utöver informationsplatserna

Vid behov kan även följande alternativa kanaler användas för informationsspridning:

 • Andra fysiska platser utifrån situation och möjlighet
 • Information som sprids mellan människor

Hjälpte informationen på denna sida dig?