Till Karlskogas startsida

Din egen krisberedskap

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer.

Svaga och utsatta får hjälp först

Vi som är starka och friska bör räkna med att samhällets resurser inledningsvis vid en kris kommer att användas i första hand för att hjälp svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Förmåga att hantera det osannolika

Det är naturligtvis svårt att vara helt beredd på det oväntade. Krisberedskap handlar om vår förmåga att, förebygga, motstå och hantera en kris. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

Du kan förbereda dig

Ju mer du kan om förutsättningarna som påverkar din vardag, jobb och semester, desto bättre förberedd är du om något oväntat inträffar. Varje kommun ska enligt lag göra till exempel risk- och sårbarhetsanalyser för att öka kunskapen om riskerna i den egna verksamheten.

Du har också ansvar för att ta reda på vad som gäller när du ska resa utomlands.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Under 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ut en broschyr till alla hushåll i Sverige, "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är en samhällsinformation från MSB som handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

I broschyren finns många bra tips för att man ska kunna ta sitt ansvar om samhället inte fungerar som vanligt.

Bra att ha hemma vid en kris

 • Fotogenlampa och bränsle
 • Tändstickor
 • Stearinljus
 • Ficklampa
 • Batterier
 • Varma kläder och filtar
 • Vattendunkar
 • Husapotek
 • Radio med batterier, vev eller solceller
 • Extrabatteri mobiltelefonen
 • Hygienartiklar som kan användas utan vatten
 • Campingkök och bränsle
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Kontanter
 • Telefonlista med nummer till exempelvis anhöriga, sjukvård och räddningstjänst

Hjälpte informationen på denna sida dig?