Till Karlskogas startsida

Kemikalieolyckor - Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns Sevesolagen. Lagen berör de verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle. Sevesolagen ställer krav på att dessa verksamheter ska ha en hög säkerhetsnivå.

Verksamheter som omfattas av Sevesolagen delas in i en högre och en lägre kravnivå. Vilken nivå verksamheten hamnar i beror på mängden kemikalier.

Följande sevesoverksamheter finns inom Karlskoga kommun.

  • Saab Bofors Test Center AB
  • Saab Dynamics AB
  • Cambrex Karlskoga AB
  • Forcit Sweden AB
  • Eurenco Bofors AB
  • Flogas Sverige AB
  • Nammo Sweden AB

Mer information om varje verksamhet finns på Bergslagens räddningstjänst hemsida, brt.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?