Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Beviljade stadsbidrag för yrkesutbildningar

Kvinna trycker på knappar på en modern CNC-maskin

Skolverket har beslutat att tilldela kommunerna i Örebro län nära 115 miljoner kronor i statsbidrag för genomförande av yrkesutbildningar på gymnasial nivå 2024. Karlskogas andel är drygt 16 miljoner kronor.

I Karlskoga bedrivs det yrkesutbildningar inom CNC-operatör, Industriteknik grund samt servicemedarbetare Social omsorg. I höst planeras det start av två nya yrkesinriktade utbildningar Kvalificerad vikarie i förskola/skola samt Städ & mottagningskök. Dessa yrkesutbildningar kombineras med studier i svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk och sker på arbetsplatser i Karlskoga och Degerfors. För att få statsbidrag krävs det att minst tre kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildning. Utifrån ansökningar beviljar Skolverket statsbidragen.

Statsbidragen som ingår i regionalt yrkesvux

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna möjlighet att gå en yrkesutbildning inom Komvux. Yrkesvux är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. De andra fyra är Yrkesvux kombination, Lärlingsvux, Lärlingsvux kombination och Yrkesförare.

Intresserad av yrkesutbildning?

Är du intresserad av yrkesutbildningar kan du besöka hemisdorna nedan för att läsa mer om vilka utbildningsmöjligheter det finns för dig.