Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utredning av förskolelokaler i Karlskoga kommun

Karlskoga kommun har under en tid uppmärksammat lukt i några av kommunens förskolelokaler. Just nu pågår arbete med ersättningslokaler att flytta verksamheterna till.

Undersökningar som har gjorts under det senaste året har visat att lukten beror på tryckimpregnerat material som funnits i byggnadens konstruktion som i sin tur spridit lukt vidare till annat material i byggnaden. Ämnet är inte hälsofarligt, men då luktproblematiken är en arbetsmiljöfråga har kommunen beslutat om att vidta åtgärder för de berörda förskolorna.

Utifrån de utredningar som gjorts har Karlskoga kommun fattat beslut att fyra förskolor i kommunen, där man haft problem med lukt, inte ska renoveras utan verksamheten kommer i stället att flytta till ersättningslokaler i väntan på att nya förskolor ska byggas. Detta gäller Gullvivans förskola, Lärkans förskola, Rödluvans förskola och Skogsduvans förskola.

Arbete med ersättningslokaler pågår

Just nu pågår arbete med att hitta en lösning för de tillfälliga ersättningslokalerna. Att få dem på plats tar längre tid än man inledningsvis trodde. Här har vi därför samlat frågor och svar gällande luktutredningen och arbetet som just nu pågår kopplat till den.

Frågor och svar

Senast uppdaterad: 2023-11-15

Vad har provtagningen i dessa lokaler visat?

Undersökningarna som gjorts har visat att lukten beror på tryckimpregnerat material som funnits i byggnadens konstruktion. Vid tiden för byggnation av de berörda förskolorna, på 1970-talet, användes tryckimpregnerat material som innehöll träskyddsmedel i konstruktionen. Träskyddsmedlet som användes vid den tiden innehöll ämnen som i kontakt med fukt kan lukta likt mögel. Ämnet är inte hälsofarligt, men lukten i sig är en olägenhet för de som vistas i lokalerna.

Är ämnet farligt?

Ämnet är inte hälsofarligt, men då luktproblematiken är en arbetsmiljöfråga har kommunen beslutat om att vidta åtgärder för de berörda förskolorna.

Varför luktar det?

Undersökningarna som har gjorts visar att lukten beror på tryckimpregnerat material som funnits i byggnadens konstruktion. Vid tiden för byggnation av dessa förskolor, på 1970-talet, användes nämligen tryckimpregnerat material som innehöll träskyddsmedel. Träskyddsmedlet som användes vid den tiden innehöll ämnen som i kontakt med fukt kan lukta likt mögel. Detta har i sin tur spridit lukt vidare till annat material i byggnaden.

Finns det mögel i dessa förskolelokaler?

Flertalet provtagningar har gjort och det har inte visat några avvikande nivåer av mögel.

Varför ska verksamheterna flytta till ersättningslokaler?

Det tar relativt lång tid att få permanenta förskolor byggda. Eftersom luktproblematiken är en arbetsmiljöfråga har kommunen tagit beslutet att verksamheten ska flyttas till tillfälliga ersättningslokaler i väntan på att nya förskolor ska byggas.

Inledningsvis sas det att ersättningslokaler skulle vara på plats redan till höstterminen 2023, varför blev det inte så?

Avsikten från Karlskoga kommun var, och är fortfarande, att ha ersättningslokaler på plats så snart som möjligt. Till en början trodde vi att det skulle vara möjligt att ha detta klart till höstterminen 2023. Allteftersom arbetet med att hitta ersättningslokaler fortsatte visade det sig ta mer tid än vad vi först trott.

Varför tar det sådan tid innan ersättningslokalerna är på plats?

För att få ersättningslokaler, i form av moduler, på plats så behöver politiska beslut och beslut gällande finansiering fattas. Dessa frågor behandlas på kommunstyrelsens sammanträde och därefter på kommunfullmäktiges sammanträde under hösten.

Det behöver också göras en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling gällande de modullösningar som är ett av alternativen för ersättningslokaler. Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram alla underlag som krävs för att sedan komma vidare, exempelvis underlag för upphandling och bygglov. Man gör också markundersökningar där modulerna är tänka att placeras.