Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Underlätta för snöröjningen - parkera på rätt sida vägen

I Karlskoga gäller datumparkering under hela året mellan klockan 00.00-07.00. Under vintern är det extra viktigt att tänka på att parkera på rätt sida av vägen för att underlätta för snöröjningsfordonen.

Datumparkering innebär att det på dagar med jämnt datum är parkeringsförbud på den sida av vägen som har jämna adressnummer. På dagar med udda datum är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Tillfälliga parkeringsförbud

Under vinterhalvåret - 1 november till och med 30 april, är det även tillfälligt parkeringsförbud på vissa gator i Karlskoga för att säkerställa framkomligheten vid snöröjning. Gatorna det gäller är:

  • Övre Trädgårdsgatan (del som ansluter mot Skrantabacken)
  • Riksbyggevägen (mellan Tvärkrökeliden och Lasarettsvägen)
  • Dobervägen (mellan Gränsvägen och Filipstadsvägen)
  • Bigatan (nordvästra sidan)
  • Bregårdsgatan (mellan Övre Rävåsvägen och Västra Rävåsgatan)

Skyltning på plats talar om vilka parkeringsregler som gäller för respektive gata.